Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

İşletme Yönetimi (Pasif)

Tümü Genel Bilgiler

VİZYON ve MİSYON Vizyonumuz:           Mesleki alanındaki küresel iş dünyasındaki küresel eğilimleri de dikkate alarak, sınaî, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini artıracak bilgi ve becerilerle donatılmış, yenilikçi, girişimcilik ve mesleki etik anlayışına sahip meslek ara elemanlarını uluslararası kalite ve standartlarda eğiterek, iş dünyamıza kazandırmaktır. Misyonumuz:       Ulusal ve uluslararası düzeyde Mesleki  Eğitim politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol alan, İş dünyasının beklentilerine uygun kalite ve yeterlikte elemanlar yetiştiren, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki mesleki eğitim projeleri ve işbirlikleri ile ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan, öğrenciler ve çalışanlar tarafından tercih edilen bir bölüm olmaktır.

...
Tümü DUYURULAR